top of page

我響婚宴酒樓遇到一個教堂妖精,佢話可以幫我回到過去…

曾經有唔少讀者以為呢個故係Ocamp故既延續或者外傳,其實完全唔係,呢個故其實係建構響另一個世界觀入面,而呢個世界係住左好多唔同既妖精,勉強可以話係另一個平行世界。呢個世界用返ocamp故入面D人打頭陣,好大程度係因為果陣有讀者話想要另一個結局,於是我就搵左隻妖精出黎搞下gag。呢個世界觀入面仲會有其他故仔,不過我都未開始落筆...

BTW頭盔:呢個故都有成人情節,未成年請離開

 我響婚宴酒樓遇到一個教堂妖精,佢話可以幫我回到過去…
bottom of page